Serien - Før og nå


En serie med "filmer" som viser gamle bilder fra steder 
Moss kontra hvordan det ser ut i våre dager. 

Rundt i Byen
Wulfbergs gate, Østre kanalgate, Værlegata.

Originale fotografier fra forskjellige samlinger.

"Nye" bilder, google streetview.

Rundt i byen
Gudes gate, Henr. Gerners gate, Vogts gate, Kongens gate, Kong Haakons plass, Møllebyen.

Originale fotografier fra forskjellige samlinger.
"Nye" bilder, google streetview.


Rundt i byen
Vogts gate, Kirkegata, Kong Håkons plass, Dronningens gate, Fjordveien, Fleichers gate.

Originale fotografier fra forskjellige samlinger.

"Nye" bilder, google streetview.


Helgerødgata på Jeløy. 
Originale fotografier fra forskjellige samlinger.
"Nye" bilder, google streetview.

Rundt omkring i Moss. 
Originale fotografier fra forskjellige samlinger.
"Nye" bilder, Arve Tomt Gundersen
Torggata, Vincent Buddes Plass, Storgata, Henrich Gerners gate, Kanalen, Jeløygata, Dronningens gate, Skoggata med fler.
Rundt omkring i Moss. 
Originale fotografier fra forskjellige samlinger.
"Nye" bilder, Google Streetview
Bråtengata, Fleichers gate, Dronningens gata, Moss Hotell, Park, Krusegården med flere

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar