Royale besøk i Moss


Royale besøk i Moss

Forfattet av Arve Tomt Gundersen for Mossehistorien

Gjennom historien har de kongelige blitt skiftet ut. Enten som kronearvinger eller ved kupp og krig. Ved gjennomsyn av kilder og materiale viser det seg at svært mange at de royale har vært innom Moss i en eller annen anledning. Her følger en gjennomgang av hva jeg har funnet. Noen har litt mer informasjon enn andre, og jeg har plukket ut generell informasjon ut i fra betydningsfulle hendelser. 1221 Kong Håkon Håkonsen
Et slag mot ribbungene foregikk like utenfor Jeløy. Ribbungene tapte og rømte over Jeløy til Ladestedet Moss. Om Kong Håkon selv var i land, vises ikke. Men han forfulgte ikke ribbungene.1372 Kong Magnus Eriksson
I tidligere dokumenter kan det leses at Kong Magnus Eriksøn besøkte gården Aas på Jeløy. Hvilket ærend han hadde der kan gjettes. Jeg gjetter at han var sulten ;)

Magnus var den første unionskongen vi kjenner til. Han var Konge i Norge, Sverige og Danmark i forskjellige perioder.

Konge av Norge i perioden1319–1355, konge av Sverige 1319–1364 og av Skånelandene 1332–1360. 


1532 Kong Christian II
Kong Christian II besøkte Jeløy. Hvor og hva han gjorde der vites ikke. Han var ikke lenger Konge i Norge og han var kastet ut av Danmark av adelstanden. Han gjorde et forsøk på å beleire Akershus festning i 1531–1532. Før Christian kom på tronen hadde han vært visekonge i Norge i 1506 - 1513. Han var ingen krigs-strateg, og han gjorde et mislykket forsøk med 
beleiringen av Akershus festning.
Christian ble lovet fritt leide av sin egen onkel, Fredrik I i København i 1533 etter en familiefeide. Onkelen forrådte Christian, og han ble satt i fangenskap. I 1549 ble han satt i et friere "fengsel" da 68 år gammel. Christian døde i fangenskap samme året.
1589 Kong Jacob II av Skottland
Det sies at Kong Jacb II reiste med fergen fra Tronvik til Horten. 

Om han stoppet i Ladestedet vites ikke.


1656 Kong Frederik III
Kong Frederik III og prins Christian (senere Christian V.) besøkte Moss. Han var trolig på en kongelig turné i sammenheng med den kongelige "hyllingen" som fant sted i Christiania i 1656. Fredrik var konge av Danmark og Norge i perioden 1648 - 1670.

Frederik var ikke så opptatt av politikk og overlot styringen av landene til riksrådet og embetsmennene. Noe som senere ble en konflikt hvor kongen måtte "rydde" opp. 


Som krigsleder gjorde Frederik et mislykket forsøk på å erobre Østersjøen av Sverige. Han døde i 1670 av lungebetennelse. 1685 Kong Christian V
Kong Christian V besøkte Moss. Som konge gjennomførte han én stor norgesreise i 1685. Reisen varte i 7 uker og startet med å besøke byene og tettstedene i Oslofjorden. Kongen var ikke spesielt interessert i Norge i det hele tatt. Reisen bestod i hovedsak av militære inspeksjoner, festninger og besøke soldater. Men også noe bergverk og fabrikkanlegg. 
1704 Kong Frederik IV
Kong Frederik IV besøkte Moss. Han var på besøk ved det nystartede jernverket som han selv hadde personlig interesse i. Her var det produksjon av militært materiell som kanoner og kuler. Kongen kom med vogn igjennom Østfold på vei til Christiania med et stort reisefølge som hadde fulgt ham fra Danmark. Han besøkte Moss i mai 1704. Graving av kanal over Værlesanden ble diskutert. Men det skulle allikevel gå flere generasjoner før det ble en realitet. Kongen gjorde så en omfattende rundreise i Sør- og Midt-Norge for å vinne oppslutning i landet. Blant annet delte han ut en reisedaler til enkelte med skryt av nordmennenes mot og tapperhet.
"Mynter" hentet fra boken ¨Ringve Museum - Tordenskioldania¨

1709 
Kong Frederik IV
Kong Frederik IV besøkte Moss. Trolig på inspeksjon ved Jernverket. Frederik var regjerende konge under krigen med Sverige og Karl XII. Han var en godt kjent rundbrenner og fikk mange barn med sine mange koner og elskerinner.
1719 Kong Frederik IV 
Kong Frederik IV og kronprinsen besøkte antagelig Moss. De seilte med Tordenskjold og skipet "Ebenetzer" til Christiania. En byfogd ble opprettet i et dokument (kongebrev) undertegnet av Frederik IV den 10. august 1720. Antagelig som takk for innsatsen i krigen mot svenskene. Spesielt innsatsen til Vincents Budde og hans menn for slaget på det gamle torv. Med dette dokumentet fikk Moss en offisiell bystatus, selv om det skulle gå flere år før Moss hadde de samme kjøbestadsrettigetene som de gamle byene i distriktet. En byprest og skole ble heller ikke opprettet med det samme.

1733 Kong Christian VI

Kong Christian og dronning Sophie var en tur innom Moss på en større reise. De ankret opp i Værlebukta med 4 store skip og og en rekke mindre skip i følget. Besetningen ble telt opp med 600 mann og 400 soldater. Reisen var i forbindelse med et lengre norgesbesøk. Kongeparet holdt stort sett avstand til folk utenom denne reisen. De seilte langs hele kysten, innom Oslofjorden og opp til Trondheim før hjemreise. Kongen forærte 300 riksdaler til fattige skolebarn slik at de skulle få opplæring.

Christian 6. ble på denne reisen oppmerksom på at det var mange tiggere i Norge. Noe han ønsker å gjøre rydde opp i. 2 år senere utfordret han norges embetsmenn til å komme med en løsning. Løsningen ble en fattigkasse-ordning til de som var i nød. De kunne enten få en viss sum penger eller bli innkvartert på en lokal gård . For de arbeidssky ble det en plass i et tukthus.Stor ankomst i Moss. Kong Christian og dronning Sophie VI


1749 Kong Fredrik V
Det var vanlig skikk for nye tronearvinger å gjennomføre en landsreise for å hilse på folket. Kong Fredrik V besøkte Moss i forbindelse med at det nye kongeparet tok akkurat denne tradisjonelle norgesreisen. Frederik var gift med prinsesse Louise, datter av engelske kong Georg 2. Prinsessen var svært populær og dette kongeparet var ikke som de tidligere konger. De åpnet dørene selv for alminderlig folk og slapp dem inn på slottet. Det sies at han 2 ganger var på besøk hos sorenskriver Thaulow. 


1814 Christian Frederik
Nyvalgt og kortvarig Konge,  Christian Frederik bodde noen uker på kontorene til værket i Moss. Bygget fikk senere navnet "konvensjonsgården".
Wegger Gård - Hobøl
Spydeberg Prestegård
Jernverkets kontor - Konvensjonsgården.

I løpet av perioden mai - august skjedde det dramatiske hendelser i konflikten Danmark-Norge/Sverige hvor Christian Frederik måtte avgå som konge av Norge. Dette førte til "Mossekonvensjonen" og et raskt kongebytte. Et utfall etter flere viktige avgjørelser ved Wegger gård i Tomter/Hobøl, Spydeberg prestegård og til slutt Jernverket i Moss. 
For detaljert informasjon: Klikk her!1820 Kong Karl Johan
Kong Karl Johan og prins Oscar besøkte Moss. Antagelig skulle de til Christiania for å diskutere forandringer i grunnloven. En kamp Karl Johan tapte overfor det norske folk. Han ble der hele sommeren.


1821
Karl Johan ga en betydelig sum til Moss, Fredrikstad og Christina til velferd.  Hele 20 000 spesidaler totalt. Han forærte Borgerkorpset en ny fane, som ble overlevert 26. juli.

1822 Kong Karl Johan

Kong Karl Johan besøkte Moss igjen. Karl Johan var en svært populær konge blant folket og han trivdes godt i Norge. Kronprins Oscar var med på en europareise. Antagelig for å bli bedre kjent med Europa og fyrstehusene der. Det er sannsynlig at han ble med til Norge og Moss denne gangen også.

1825 Kong Karl Johan

Kong Karl Johan med dronning Désirée 
besøkte Moss 2 ganger på sommeren i 1825. Med på følget var omtrent 40 personer. Hester skulle byttes på strategiske plasser. Det er ganske sannsynlig at slike hestebytter skjedde i Moss. Antagelig til og fra Christiania hvor det hadde vært et stort kongebesøk. Om de virkelig var innom Moss eller kun passerte vites ikke.

1827 Kong Karl Johan

Kong Carl Johan besøkte Moss. Om han kun passerte eller om han tok en pause i byen er usikkert. Han skulle i alle fall til Christiania i følge sikre kilder.


1828 Kong Karl Johan
Kong Karl Johan besøkte Moss 2 ganger i 1828. Kom antagelig innom på veien til Christiania. Der la haninn et forbud mot 17. mai feiringen. Han ønsket at Norge kun skulle feire Sveriges nasjonaldag. Kongen ble nedstemt og året etter var det vanlig feiring igjen. Karl Johan tenkte at det ikke ville være så "farlig" allikevel. Noe han senere skulle angre. 
Dronning Désirée skulle egentlig vært med, men slik ble det ikke.
Kong Karl Johan var en mann av folket og var svært populær. Han delte ut fond og pengegaver på hele 86 000 spesidaler av egen kasse. Moss fikk blant annet 5000 Spesidaler til Karl Johans Hospital som ble bygget i 1822. 


1832 Kong Karl Johan
Kong Carl Johan var tilbake i Moss, og en æresport ble reist ved innkjørselen til byen.

1838 Kong Karl Johan

Kong Karl Johan besøkte Moss, vinteren 1838. (Med et følge på 81 personer.) Dette var siste gangen Karl Johan besøkte Norge. Han var fortsatt svært populær og ble hyllet overalt hvor han var. De var antagelig innom Moss for hestebytte og rasjonering. Karl Johan døde i 1844.

1846 Kong Oscar I
Kong Oscar I, og arveprins August besøkte Moss på en av kongens mange reiser rundt i landet. Det var festmiddag og fakkeltog i anledningen, og håndtverkernes æresfane ble presentert. Han var denne gangen på vei til Christiana for å innvie slottet hans far aldri fikk oppleve ferdig. Men Oscar likte ikke slottet i det hele tatt og ville ikke bo der. Av samme grunn oppgraderte stortinget slottet med romerske søyler og annen pynt som ble til dagens utgave av slottet.1876 Kong Oscar II
Kong Oscar II var innkvartert hos statsråd Thorne på Løkka i forbindelse med en stor øvelse i Moss og i distriktet. 5000 mann deltok. 27. august til 6. september.

1878 Kong Oscar II

Kong Oscar II, dronning Sophie med kronprins Oscar, prinsene Carl og Eugen sammen med den franske keiserprins Napoleon bodde på Jeløy sommeren 1878.  Kongen bodde på Rosnes som var eid av Th. PetersonDronningen og barna bodde på Orkerød som var eid av Konsul F. Gerner. 

Hele byen ble snudd på hodet med velkomspynt og folkeoppmøte da de kongelige skip ankom. Ved kommunegrensen var det satt opp en æresport for de besøkende til det ferierende kongelige besøk. Ved Orkerød var en lignende æresport av grønt satt opp. Doktor Galtung var formann for en egen festkomité. Teatermaler Wilhelm Krogh ble innhentet til dekorering. Det ble satt opp flaggstenger i byen og ved kanalen.


De lokale avisene var rene Se & Hør, og det var nok flere borgere ved Moss som traff på celebert besøk i sin vante hverdag denne sommermåneden i august.


Kongen brukte mye tid på Kurbadet i Værla den sommeren. Som takk for oppholdet forærte han badet en lysekrone og to lampetter.


Oscar II ble også med på en prøvetur med den nye jernbanelinja. Men noe luksus var det ikke. Han  måtte sitte på en grusvogn sammen med kronprins Gustav, amtmann Sibbern, jernbanedirektøren og flere av byens ledende borgere. Prøveturen gikk til Hølen hvor det var bygget en bro før retur til Moss hvor det ble avsluttet med middag hos amtmann Sibbern. Kan være toget ikke gikk spesielt fort da det var satt et telt på vognen. 


Da kongen reiste hjem donerte han 200 kroner til de fattige i Moss og 200 kroner til de fattige i herredet.


1891 Kong Oscar II

Kong Oscar II, besøkte Moss den 25. juli 1891.
Han ankom med jernbanen og en stor oppstilling var med jernbanestasjonen i Moss. Garden marsjerte.
Regnet styrtet ned denne dagen. Kongen reiste i statsrås Thornes private vogn ned til kanalen hvor en ny brygge var anlagt. Den ble hetende "kongebryggen" i mange år. Rundt brygga var det pyntet med flagg, girlandere og blomster.
Oscar var den siste unionskongen som regjerte i både Norge og Sverige. 

1895 Kong Oscar II
Kong Oscar II besøkte igjen Moss. I den anledningen ble det i all forvirring flagget både med svenske og norske flagg hvilket førte til en større oppvask i bystyret.

1898 Kong Oscar II
I august 1898 arrangerte Kristiania Seilforening regatta med hovedbase i  Moss. Kong Oscar II ankret opp i kongeskipet "Drott" i Værlebukta 2. august. Kongen fulgte seilasen hele neste dag før det var dansegalla på Moss Hotell arrangert av Seilforeningen. Byen var pyntet med flagg, kranser og girlandere.

2 dager senere foretok Kong Oscar II den høytidelige åpningen og innviet frimurerens barnehjem på Orkerød. Kongen ble der en stund og tok seg tid til omvisning og en prat med barna. Lunsj ble servert i et telt i hagen på Orkerød. Kvelden ble avsluttet på Refsnes gods hvor kongen og dronningen deltok et større middagsselskap.1899 Kong Oscar II
En aften I juli kom kongen med toget til Moss. Folk og militære møtte opp. Lite annet vites om denne hendelsen. Kan være han bare strakk på bena ved stasjonen. Ved en senere anledning kom Oscar med båten Drott og ankret opp for en tur til Moss Badehus. Han var ofte innom badet. Etter badet seilte Drott igjennom kanalen og videre i fjorden. Skal vi tro han likte seg der på badet?

1936 Kong Haakon VII
Kong Haakon VII besøkte Moss. 

Anledning var et besøk på landsspeiderleieren som var på Tronvik 7. juli 1936. 6666 speidere var på leir denne sommeren.
1937 Kong Haakon VII
Kong Haakon VII var æresgjest ved åpningen av mosseutstillingen i 1937. Befolkningen møtte opp i stort antall for å hilse kongen på sin ferd igjennom byen til utstillingen. Allerede den første dagen hadde nesten 10 000 besøkt utstillingen. 26 august kom også Kronprins Olav til utstillingen. Han var i Hobøl på denne tiden og deltok i en stor feltmanøver som ble avholdt der. 

1947 Kong Haakon VII
7. og 8. juni ble Mossedagene feiret og Kong Haakon VII besøkte byen. Kongen kom til byen den 8. juni.

1970 Kong Olav V

Den 20. august 1970 besøkte Kong Olav Moss ved byens 250-årsjubileum. Kong Olav var omtalt som en folkekonge. Kongen ankom kanalen i kongeskipet.1971 Kong Olav/Kronprins Harald V
Kong Olav hadde med seg Kronprins Harald og kom til skøyte-NM i Moss den 12. januar 1971. NM varte i 2 dager og de var med begge dager.1995 Kong Harald V
Som Konge, besøkte Harald V byen ved 
275-årsjubileet, den 21. august i 1995.

I nyere tid har de nålevende kongelige høyheter besøkt Moss ved flere anledninger.
Andre royale innspill
1573
Kong Fredrik II lar bygge orlogsskip i Moss. Kan være at han også var innom.

1589
Kong Jacob VI av Skotland og hans dronning Anna passerte Moss etter sitt bryllup i Oslo.

1591
En skipslast med «deler» ble sendt fra Moss til det kongelige slott i København.

1621
Kong Christian IV befaler at Kongelig Majestets Befalingsmann over Værne Klosters Lehn (Sigvard Gabrielsen, eier av Kambo) skulle tiltale og bøtelegge de innbyggere i Moss som begikk lovbrudd.

1699
Danske hoffmaler Coning malte et bilde av Moss ladested etter anmodning fra kong Christian V.


1758
Moss Jernværk anla med kongelig understøttelse et kanonstøperi.


1788

 Kronprinds Friderichs Ankomst til Norge den 19 Junii 1788


1810
Prins Christian August av Augustenborg besøkte Moss og ble mottatt med salutt fra Værlens og Verkets batterier med stor jubel fra befolkningen.1813
Prins Christian Frederik besøkte Moss.1815
Kronprins Carl Johan og prins Oscar besøkte Moss. I anledningen ble det satt opp en æresport og det ble saluttert med krutt for 230 Riksdaler.

1818
Kong Carl Johan passerte Moss.

1822
Carl Johans Hospital ble opprettet.


1824
Kronprins Oscar med gemalinne besøkte Moss.

1833
Kronprins Oscar besøkte Moss, i hvilken anledning det ble holdt borgermiddag med 14 retter.


1844
I takknemlighet til kong Oscar I laget byens håndtdverkere en æresfane.


1847
H. M. Enkedronning Desifleria besøkte Moss. (Hun hadde med seg sin egen seng.) 


49 hester ble stillet til disposisjon for skyssen videre fra Moss.

1849
Enkedronning  Desideria besøkte igjen Moss.

1850
Enkedronning Desideria besøkte igjen Moss.


1874
Enkedronningen Josefine, besøktestatsminister Sibbern.
Borgerkorpset ble samlet for siste gang.

1897

Kronprins Gustav overværte en stor militærmanøver den 23. august.
Ca, 4500 mann deltok i feltmanøver ved Moss.

1908
Det engelske kongeparet passerte med toget. «Hele byen» var på plass med sang og hurrarop. Dronningen og Prinsesse Victoria viste seg i vinduet. Kongen var ikke synlig.

1963

Kronprins Harald kom til byen på et privat besøk for å bese A/S Moss Glassværk som var 50 år.

Kilder

Ringve Museum - Tordenskioldania
Wikipedia
Norsk biografisk leksikon
Moss historielag - Strandsitteren 

Fotografi

J.H. Vogt
Johann Rynnås
Internett
Speidermuseet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar