Redigerte og renoverte bilder

Her følger et galleri med bilder fra gamle dager som er renovert enten fra originale bilder, videoer, eller er utsnitt av andre bilder. med andre ord unike bilder som er renovert av meg.  
Ved å høyreklikke med museknappen på hvert enkelt bilde kan du se bildene i full størrelse.

Renovert utsnitt. Ca 1920. Torvet/Øvre Torv. 
Foto: Eberh B Oppi kunstforlag. 
Fontena til venstre var en gave fra byen til byen i 1920. 
I bakgrunnen står Basarbygget. Fra gammelt av sto det kjente huset til Momme Peterson på den samme plassen, men en fin hage på baksiden opp til dagens Prins Christian Augustus plass.
Torvet heter i dag Vincents Buddes plass.

Sundet mot Jeløy.
År: 1919. Foto: Carl Normann. 
Huset i midten var originalt Jelø Glasværk. Her ombygd til Ving skofabrikk. "Låsen".
Jeløy skole, bygd i 1903 oppe til høyre. 

Ca 1920. Renovert. Utsnitt. Kanalen.
Foto: Carl Normann.
Badehuset på moloen til høyre. Under ledelse av stadsingeniør Stabell bygges Værlebrygga. Den sto ferdig i 1921.1865 - Utsikt fra Jeløy over til Moss
Fotografi: Utsnitt "Moss som den var", Fotograf: Ukjent.
 Det som er spennende her er løkkene og alléene. Legg også merke til at kun Storgaten er bebygd.
I bakgrunnen er det antagelig Klostergaten, så Høyenhald litt lenger ned kanskje?
Melløs øverst til høyre med allé ned til teglstenfabrikken. Kirkegården i midten.
Tollboden og kanalen nede i høyre hjørne.  

Kanalen 1953 - Den midlertidige broenFotografi: Vogtsamlingen, Fotograf: Ukjent


Moss Glassverk ca1930.
Fotografi: Skjermbilde fra video om gamle Moss.

Folk i Moss. Ca 1920.
Utenfor Moss Hotell.
Fotograf: Carl NormannJeløygata ca 1930.
Fotograf: Frisenfeldt.

Hollenderbjerget ca 1930
Fotograf: Ukjent

Kongens gate ca 1919.
Venstre side, Conditori, skomaker og Sterud manifaktur.
Fotograf: Carl Normann

Høienhald. Gateliv 1963.
Fotograf: Jacob Reidar Bruun. 

Nygaten(Fjordveien) 1963. 
Denne delen bussholdeplass og senere innlemmet i Fjordveien.
Fotograf: Jacob Reidar Bruun 

Rådhusgaten. Gamle "brakka" 1963
Står boligblokker på dette området i dag.
Fotograf: Jacob Reidar Bruun.

Rådhusbroen mot Jeløy. 1962.
Fotografi: Jacob Reidar Bruun


Parkhuset 1962. 
I krysset Dronningens gate og Rådhusgaten.
Fotograf: Jacob Reidar Bruun

Dronningens gate 1962.
Fotograf: Jacob Reidar Bruun

Utestedet Parketten i Park-bygget. 1962
Fotograf: Jacob Reidar BruunUtsikt, antagelig fra kirketårnet. Ca 1910.
Fleichers gate på tvers, og Kirkegaten til venste.
I forgrunn i dag er det parkeringplass og en stor blokk(gamle politi) Før dette, rådhus og den første politistasjonen.
I bakgrunnen, det gamle tegleverket og Værla.
Legg merke til at Kirkegaten den gangen gikk rett over i Værlegaten.Noen hus i Værlegata og den gamle kirken er alt som fortsatt finnes i dag. 
Fotograf: Rolf Olsen.


Kanalen ca 1947.
Legg merke til kaféne og kioskene. 
Alt dette ble borte med de nye broene på 60-tallet. 
Fotograf: Ukjent

Torggata - 1965
Utsnitt av bilde. Viking Bilgummi flyttet til Høiden. Huset brant ned på 80-tallet.Til venstre ser vi den gangens bussstopp og Domustorget var nylig bygd ferdig.
Legg merke til lyktesolpene og midtdelinger i veien. 
Fotograf: Reidar Jacobsen Bruun

Trafikk på broen - 1947
Utsnitt fra bilde.
Fotograf: Mittet & co.


Alltid liv ved kanalen - 1900
Når båtene skulel passere, ble broen sveivet inn. Det kunne oppstå køer av folk, men mange hang nede ved kanalen. Det var ofte liv. Folk grillet, sang, og hadde aktiviteter i kanalområdet på begge sider. Dette er et utsnitt fra Jeløysiden. Legg merke til Rosnes i bakgrunnen.
Fotograf: Marthinuis Skøyen


Bastø, her ved Alphabrygga i 1900.
Det er en stor ferjehistorikk i Moss. I hovedsak med ruten Moss-Horten, men har også vært base for ruter til Kristiania/Oslo, Kristiansand, Fredrikstad, Halden og andre steder. Ferjene ble gradvis oppgradert med størrelse og antall. Noen av de første båtene ble bygd i Moss. 
Fotograf: Marthinuis Skøyen
Nyere utgave av Bastø - 1925
Utsnitt av bilde. 
Fotograf: Eberh. B. Oppi kunstforlag

Kanalkafeen - 1920/30
I enden av Jeløygata og ved siden av Tollboden har det vært mange forskjellige forretninger. I 1920-årene var det kafé.
Legg merke til all hestemøkk som lå overalt. 
Utsnitt av et postkort. Fotograf: Eberh. B. Oppi kunstforlag.


Port Arthur - 1920/30 Værlegata 40.
Fikk navn etter en by i Kina, antagelig etter den russisk/japanske krig om byen. Opprinnelig bygd at statsbanen/jernbanen tidlig 1900-tall som boligkompleks for sine ansatte. Moss hadde utedoforbud på denne tiden. Eieren av gården satte dermed opp utedoene like bak gården. Dette av den naturlige årsak av at grensen til Rygge lå tett inntil huset. Dermed måtte man helt til Rygge for sitt nødvendige ærend. Om historien er sann... vel det får vi nok aldri vite :) Legg merke til den praktiske ordningen for tørk av klesvask. Bildet er tatt fra Melløsbakken. Utsnitt fra bilde.
Fotograf Ukjent.

 Vårli mot Framnes - 1920/30
Utsnitt fra bilde.
Fotograf: Ukjent 


Den gamle drosjeplassen utenfor Andersen & Bang 1947
Dronningens gate til høyre. Høyvekta og Torggata til høyre.
Dette bildet er satt sammen av flere skjermbilder fra en video fra Moss i 1947. 
Antagelig filmet av Johan Rynnås. ny himmel er lagt til. 

Den gamle Prinsens gate, fra Dronningens gate. Vinteren 1951
"Haeb" bygget til venstre. "Domustorget" til høyre. 
Amfisenteret ligger i dag over hele dette området.
Dette bildet er satt sammen av flere skjermbilder fra en video fra Moss i 1951. 
Antagelig filmet av Johan Rynnås. 

"Krysset" Tronvikveien/Refsnesaleén 1962
"Veien til Tronvik og Alby til høyre. Igjennom alleén og Ila til høyre.
Veien til høyre er stengt for kjøring i dag. 
Dette bildet er satt sammen av flere skjermbilder fra en video fra Moss i 1962. 


"Gutta i kanalen"
Utsnitt/detalj fra et større bilde. Fotograf: Ukjent. Ca. 1930.


Mosseutstillingen 1937
En stor utstilling ble lagt til Skarmyra.
Dette bildet er satt sammen av flere skjermbilder fra en video fra Moss i 1937. 

Elefantapoteket i 1920
Apoteket lå den gangen på hjørnet av Kongensgate og det øvre torv.
Utsnitt fra et større bilde. Fotograf: Ukjent.

Torghandel - Øvre Torv 1920
Det var stor aktivitet på torvet foran Basarbygningen i mange år. 
Legg merke til iskremselgeren. Disse var kjente bybilder ved århundreskiftet. 
Utsnitt fra et større bilde. Fotograf: Ukjent.

Vestre kanalgate - 1870
Utsnitt av et svært gammel bilde. 
Det store huset er Kongsgården.
På jordet bak kom senere Moss Glassverk.
Fotograf: Ukjent.

Tidlig "Værlegata" - 1870
Værlen i bakgrunnen med kanalen.
Fotograf: Ukjent. 
Deler av den gamle Holteløkken. 1920/30
Gamle "Pizzarelli" i forgrunnen. Skoggata like bak.
Den store politistajonen ble bygd på løkka og står der i dag.
Fotograf: Utsnitt flyfoto K Harstad.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar