De første bilene

Idé og utforming er gjort av Arve Tomt Gundersen, for Mossehistorien.
I rute til Moss - Av Tore Wiik

På vei til Alby. Ca. 1925. 
Utsnitt fotografi: fam. Eriksens fotosamling.Registreringsnummer: B27
Merke: 20 Hestekrefter, Ford.
Eier: Grossist og skipsreder Albert Bjørnstad, eier av Alby fra 1901. 
Bilde viser Richard E. Eriksen som sjåfør og trolig hans bror Hilding som passasjer.
Ut på tur. Årstall 1919.
Fotograf: Ukjent
Registreingsnummer: B498
Merke: Buick - Drosjebil. 
Eier:  Jørgen Vesterås 
Her med sjåfør T.H. Kure.

Jeløygata. Ca. 1925.
Utsnitt fotografi: J.H. Küenholdt.
Registreringsnummer: B17
Merke: National.
Eier: Grossist Georg Rønneberg.
Bakgården på Kongens gate 25.
Utsnitt fotografi: Ukjent
Bilen til venstre:
Registreringsnummer: B6070
Merke:
Nash Lafayette
Eier: Kjøpmann Joh. Myrer.

Parkering , utenfor Moss Hotel. Ca. 1930.
Utsnitt fotografi: J.H. Küenholdt.
Registreringsnummer: B1259
Merke: Ford.
Eier: Gaardbruger Jens Allerud, Hobøl
Jeløens Turistbil
Trolig sent på 1930-tallet.

Drosjeholdeplassen på Øvre torv.
Fra venstre:
B6147 Chauffør Sigurd Karlsen. Klostergaten 11, Moss. Dodge.
B6400 Jens Bredengen. Buick
B6262 Ole Olsen, Fritjof Nansens gate 5, Moss. Buick.
B6392 Egil Kristiansen. Cort Adlers gate 2. Buick.
B6376 Arne Johansen. Vincents Buddes gate 32. Dodge.
B6452 Otto Wold. Kostergaten 1. Reo.Drosjeplassen på torvet. Oversiden av Andersen & Bang.
Foto: ca 1925. Fotograf: Ukjent.

Fra venstre:
B498 Jørgen Vesterås, Moss. Buick
B42 Chauffør Torer Ødegård, Moss. Dodge.
B6165 Drocheeiser Erling Tollefsen, Moss. Auburn.
B1214 Ekspeditør Karl Kristiansen, Solhøi, Jeløy. Hupmobile.Ordfører Emil Andersen til høyre.
Gangsterstil med sin Plymouth
Registreingsnummer: B6049
Vegkontoret i Østfold - Kongeveien, Gipsund Gård, Rygge. Ca 1930.
Modell: Fiat
Registreringsnummer: B513Karl Hansen bussruter, Numstad, Hobøl. 30 hestekrefter, Reo.
Bussholdeplass, Øvre torv. Foto: Mittet, ca 1930.
Her et bilde fra 1922 av min bestefars bil med regnr B7, i Storgaten i Moss.
Med gasstank på taket, det var ennå bensinrasjonering. Robert Rafn.
Merke: Franklin.
Eier: Værne Kloster Meierier.

Familien Ombustvedt. Råde stasjon. Ca. 1910. 
Utsnitt fotografi: Georg Kjellerød
Registreringsnummer: B1
Merke: Brennadur
Eier: Hans Ombustvedt.
Ut på tur.Utsnitt fotografi: Ukjent.
Registreringsnummer: B45
Merke: 20 Hestekrefter, Ford.
Eier: Ingeniør A.F. Dietrichson.
August Sibbern. På Tollbodbrygga med sjåfør Hans Olsen. Ca 1925.
Merke: T- Ford, modell 1923.
Registreringsnummer: B-32

Moss Dodge Victory Six 1928 på Kroneløpet i Oslo 1972 B-6860.


Utsnitt fotografi: Ukjent.
Registreringsnummer: B10632
Merke: Chevrolet.
Eier: Van Der Lagen
Pause ved Vansjø
Utsnitt fotografi: Ukjent
Registreringsnummer: B6318
Merke: 28 Hestekrefter, Overland.
Eier: Aksel W. Edfeldt., Helgerødgata 13, Moss.
Bussen til Oscar Onsaker, en Volvo med 30 hestekrefter,
på fast holdeplass ved Øvre Torv. Foto: Mittet. Ca. 1930.Familien Ombustvedt. Råde stasjon. Ca. 1910. 
Utsnitt fotografi: Georg Kjellerød
Registreringsnummer: B1
Merke: Brennadur
Eier: Hans Ombustvedt.

Parkering , utenfor Henr. I Larssens butikk. Ca. 1925.
Utsnitt fotografi: Mittet & Co.
Registreringsnummer: B6534
Merke: 27 Hestekrefter, Ford.
Eier: Kilen Gundersen, Moss.

Kilen Gundersen, på tur med sin 27 hestekrefters Ford utenfor Henr. I Larssens butikk. Kilen var forøvrig funksjonær i Moss Skøyteklubb, fotballspiller og en god skytter ved siden av å drive egen butikk ved kanalen. Kilen var bosatt i Klommestensgate 38.

Martin Olsen Buberg med familie. Ca. 1920.
En av de første kvinnelige sjåfører i landet var Martins hustru, Nikoline Buberg.
Hun lærte alle barna deres å kjøre i denne bilen.
Merke: Studbaker
Registreringsnummer: B1237

Parkering , Park-gården. Ca. 1925.
Utsnitt fotografi: Mittet & Co.
Registreringsnummer: B6791
Merke: 29 Hestekrefter, Whippet.
Eier: Veikontoret i Østfold, Jeløy.Ford A, 1930 med Michelin lavtrykksdekk og spesialfelg av samme fabrikat.
Karosseri fra Auto-Karosserifabrikken G.Henning Kambo.
Kjørte som sykebil for Moss kommunale sykehus.
Foto: Norsk Teknisk Museum.

Parkering , Øvre torv. Ca. 1925.
Utsnitt fotografi: Mittet & Co.
Registreringsnummer: B6165
Merke: Auburn, Drosjebil.
Eier: Drocheeier Erling Tollefsen, Moss.
På tur i Larkollen
Utsnitt fotografi: Ukjent.
Registreringsnummer: B1
Merke: Brennador, drosjebil
Eier: Paul Kjellerød, Moss.

Her med sjåfør, bryggemann Arnesen.


Parkering foran torvgården. Ca. 1925.
Utsnitt fotografi: Mittet & Co.
Registreringsnummer: B1356
Merke: Ford, kombinert person og varebil.
Eier: Chauffør Arne Johansen, Moss.

Dronningens gate. Ca. 1925.
Utsnitt fotografi: Mittet & Co.
Bil til høyre:
Registreringsnummer: B1318
Merke: Ford.
Eier: Baker Aksel Blondin, Moss.
Bilen bak hesten:
Registreringsnummer: B34
Merke: 20 Hestekrefter, Ford.
Eier: Godseier Arthur Krohn, Botner, Rygge.
Antagelig i bakgården hos Hans Ombustvedt, Værlegata 2.
Utsnitt fotografi: Georg Kjellerød.
Registreringsnummer: B1
Merke: Brennador, drosjebil.
Eier: Paul Kjellerød, Moss.

På vei inn i Dronningens gate. Ca. 1925.
Utsnitt fotografi: Mittet & Co.
Registreringsnummer: B27
Merke: 20 Hestekrefter, Ford.
Eier: Grossist og skipsreder Albert Bjørnstad, eier av Alby fra 1901.
Om det er han som kjører eller sitter på er noe usikkert.

Drosjeplassen ved kanalbrua. Ca. 1930.
Utsnitt fotografi: Mittet & Co
Nærmeste drosjen:
Registreringsnummer: B667.
Merke: 28 Hestekrefter Oakland - Drosjebil.
Eier: Karl Saastad, Moss.

Over kanalbrua. Ca. 1930.
Utsnitt fotografi: Mittet & Co.
Registreringsnummer: B6671.
Merke: 31 hestekrefter, Chevrolet.
Eier: Athur Aamodt, Jeløy.

Denne er noe usikker ut i fra når bildet ble tatt, men i reg.nr registeret for 1935 er dette rett informasjon.

Haiketur over kanalbrua. Ca. 1930.
Utsnitt fotografi: Mittet & Co.
Registreringsnummer: B472.
Merke: Dodge - Drosjebil.
Eier: Chauffør Sigird Firing, Rygge.
Dagligliv i Jeløygata. Ca. 1930.
Utsnitt fotografi: Mittet & Co.
Bilen i forgrunnen:
Registreringsnummer: B7852.
Merke: Commer 32 Hestekrefter.
Eier: Veikontoret i Østfold, Jeløy.

Dronningens gate, ca 1920.
Utsnitt fotografi: Mittet & Co.
Registreingsnummer: Ukjent.
Bilmerke: Ukjent.
Eier: Ukjent.

Samme bil som ovenfor.
"Kan" være reg. nr 1. I så fall er eier: Aphoteker H. Sørensen, Moss.
TAKK til Jon Slang, Robert Rafn.
Ser du noe som ikke stemmer, noe som er feil, eller noe som mangler?
Ta gjerne kontakt :) 

De første årene. 
D = Drosje. P = Privatbil. V = varebil. L = Lastebil.


1914
B27 - Disponent Otto Hjersing. D

1916
B1 - Hans Ombustvedt, huseier. Værlegata 2. P
B2 - Magnus Høiaas, drocheeier. P
B3 - Fredrik Blohm-Olsen, ingeniør. Torvgården. P
B4 - Hans Kure, Sadelmaker. Gudes gate 1b. P
B5 - Frantz Munch Rosenberg, cand. jur. Grønli, Jeløen. P
B8 - Frantz Munch Rosenberg, cand. jur. Grønli, Jeløen. V
B9 - Ingar Wankel, godseier. Kambo gård. P

1917
B44 - Oskar Onsaker - Mercedes Benz 

1922 (Kun de aller første + drosjer)
B1 - Droscheeier Paul Kjellerud, Moss - Brennabor D
B36 - Fabrikkeiere Brødrene Brandstrup, Moss - Dogde D
B44 - Chauffør Oscar Onsaker - Benz D
B116 - Vognmand Paul Ostinius Paulsen - Auburn D
B119 - Vognmand Hans Martin Johansen - Overland D
B129 - Vognmand Hans Johansen, Våler - Tofnirwerke D
B508 - Landhandler Chr. Haagensen - Overland D
B509 - Petter Krogsvold, Moss - Dodge D
B521 - Chauffør Trygve Løken, Rygge - Richard & Herring D

1925 (Kun de aller første + drosjer)
B2 - Chauffør Harald H. Torsnes, Moss - Brennabor D
B42 - Chauffør Torer Ødegård, Moss - Dodge D
B44 - Chauffør Oscar Onsaker - Benz D
B456 - Chauffør Arnt Stensrud - Anderson D
B466 - Chauffør Jens Bredengen, Moss - Dodge D
B468 - Chauffør Erl. Tollefsen, Krapfoss, Jeløy - Hupmobile D
B483 - Form. Ole Bakke, Furuholtet, Rygge - Dodge D
B498 - Cauffør Jørgen Vesteraas, Moss - Buick D 
B509 - Petter Krogsvold, Moss - Dodge D
B514 - Chauffør Halfdan Willadsen, Moss - Buick D
B527 - Chauffør Ruben Larsen, Moss - Dodge D
B1206 - Chauffør Konrad Haugen, Moss - Buick D
B1216 - Eksp. Hans Kristiansen, Krossern, - Hupmobile D
B1260 - Chauffør Kristian Knudsen, Krabben, Jeløy - Elkhart
B1269 - Chauffør Johns. Eriksen, Larkollen - Dodge D
B2225 - Chauffør Karl Arnesen, Krabben, Jeløy . Buick D
B2235 - Chauffør Ole Arnesen, Jeløy - Buick D
B2291 - Chauffør Oscar Stenrød, Markvn. 12, Moss - Buick  D

1927 (Kun de aller første + drosjer)
B44 - Chauffør Oscar Onsaker - Benz D
B456 - Chauffør Arnt Stensrud - Chrysler D
B466 - Chauffør Jens Bredengen, Moss - Buick D
B468 - Chauffør Erl. Tollefsen, Krapfoss, Jeløy - Dodge D
B481 - Timeskriver Johannes Haagensen, Jeløy - Studbaker D
B483 - Formand Ole Bakke, Furuholtet, Rygge - Dodge D
B498 - Cauffør Jørgen Vesteraas, Moss - Buick D
B509 - Petter Krogsvold, Moss - Dodge D
B514 - Chauffør Halfdan Willadsen, Moss - Buick D
B527 - Chauffør Ruben Larsen, Moss - Dodge D
B1205 - Chr. Aslaksen, Larkollen - Buick D
B1206 - Chauffør Konrad Haugen, Moss - Buick D
B1216 - Eksp. Hans Kristiansen, Krossern - Hupmobile D
B1269 - Chauffør Johns. Eriksen, Larkollen - Dodge D
B2225 - Chauffør Karl Arnesen, Krabben, Jeløy . Buick D
B2235 - Chauffør Ole Arnesen, Jeløy - Buick D
B2291 - Chauffør Oscar Stenrød, Markvn 12, Moss - Buick D

1929 (Kun de aller første + drosjer)
B44 - Chauffør Oscar Onsaker - Benz D
B452 - Otto Wold, Moss - Hupmobile. D
B456 - Chauffør Arnt Stensrud - Chrysler D
B466 - Chauffør Jens Bredengen, Moss - Buick D
B468 - Chauffør Erl. Tollefsen, Krapfoss, Jeløy - Dodge D
B472 - Chauffør Sigurd Firing, Rygge - Dodge D
B481 - Timeskriver Johannes Haagensen, Jeløy - Studbaker D
B483 - Hvalfanger Ingvald Anthonsen, Jeløy - Chrysler D
B509 - Fru Anne Tollefsen, Moss - Dodge D
B514 - Chauffør Halfdan Willadsen, Moss - Chrysler D
B527 - Chauffør Ruben Larsen, Moss - Dodge D
B528 - Chauffør Arnt B Stenstud, Moss - Chrysler D
B1205 - Chr. Aslaksen, Larkollen - Buick D
B1206 - Chauffør Konrad Haugen, Moss - Buick D
B1214 - Ekspeditør Karl Kristiansen, Krossern - Hupmobile D
B2225 - Chauffør Karl Arnesen, Krabben, Jeløy . Buick D
B2235 - Chauffør Ole Arnesen, Jeløy - Buick D
B2291 - Chauffør Oscar Stenrød, Markvn 12, Moss - Buick D
B4067 - Chauffør Sigvart Wilhelmsen, Jeløy - Dodge D
B4151 - Oscar Onsaker, Moss - Buick D
B6040 - Oscar Olsen, H Bernes. gt 19, Moss - Dodge D
B6069 - Rolf Evensen, Malakoff, Rygge - Buick D
B6074 - Johs. Karlsen, Kambo - Buick D
B6080 - Osvald Olsen, Ulriksborg, Rygge - Dodge D

1930 (Kun de aller første + drosjer)
B466 - Chauffør Jens Bredengen, Moss - Dodge D
B481 - Timeskriver Johannes Haagensen,Jeløy-Studebaker D
B509 - Fru Anne Tollefsen, Moss - Dodge D
B514 - Chauffør Halfdan Willadsen, Moss - Chrysler D
B1205 - Chr. Aslaksen, Larkollen - Buick D
B1232 - Hoteleier K Veum, Larkollen - Adler D
B2291 - Chauffør Oscar Stenrød, Markvn 12 - Buick D
B4151 - Oscar Onsaker, Moss - Buick D
B6040 - Oscar Olsen, H Bernes.gt. 19, Moss - Dodge D
B6069 - Rolf Evensen, Malakoff, Rygge - Buick D
B6074 - Johs. Karlsen, Kambo - Buick D
B6078 - Osvald Olsen, Ulriksborg, Rygge - Dodge D
B6146 - J C Knudsen, Askerød, Jeløy - Buick D
B6147 - Chauffør Sigurd Karlsen, Klostergt 11 - Dodge D
B6165 - Drocheeier Erling Tollefsen, Moss - Auburn D
B6186 - Chauffør Thor Gunnarsby, Krabben - Hupmobile D
B6191 - Chauffør Isak Andersen, Furuholtet, Rygge - Buick D
B6216 - Chauffør Karl Christiansen, Krossern, Jeløy - Nash D
B6240 - Chauffør John Stensrud, Holteløkken 3 - Chrysler D
B6246 - Chauffør Bjarne Hermansen, Torderødjordet, Dodge D
B6256 - Chauffør John Stensrud, Holteløkken 3 - Chrysler D
B6301 - Oscar Onsaker, Moss - Buick D
B6325 - Chauffør Karl Arnesen, Helgerødgt 11, Jeløy - Buick D

1935 (Kun de aller første + drosjer)
B6040 - Oscar Berg, Klostergata 9, Moss - Nash 27 D
B6069 - Hans Evensen, Malakoff, Rygge - Dodge 35 D
B6071 - Karl Saastad, Moss - Oakland 28 D
B6074 - Johannes Karlsen, Kambo, Jeløy - Buick 28 D
B6080 - Osvald Olsen, Rygge - Buick 28 D
B6146 - J. C. Knudsen, Askerød, Jeløy - Volvo 32 D
B6147 - Sigurd Karlsen, Moss - Buick 26 D
B6161 - William Meum, Høiden, Rygge - Hudson 32 D
B6165 - Erling Tollefsen, Kongensgate, Moss - Buick 30 D
B6191 - Isak Andersen, Furuholtet, Rygge - Buick 31 D
B6216 - Karl Kristiansen, Krossern, Jeløy - Nash 30 D
B6240 - Arnt B. Stensrud, Moss - Buick 26 D
B6246 - Bjarne Hermansen, Torderødjordet, Jeløy - Biuck 29 D
B6256 - Erlig Løken, Malakoff, Rygge - Studbaker 31 D
B6262 - Ole Olsen, Fr. Nansens gate 5 - Buick 27 D
B6325 - Karl Arnesen, Helgerødgata 11, Jeløy - Buick 27 D
B6367 - Karl Almkvist - Buick 28 D
B6373 - Johannes Hågensen, Løvbekk, Jeløy - Nash 29 D
B6376 - Arne Johansen, Vincent Buddes G 32 - Dodge 30-31 D
B6392 - Egil Kristiansel, Cort. Adlers gate 2 - Buick 28 D
B6400 - Jens Bredengen - Buick 28 D
B6440 - Oskar Stensrød, Øvre Tvergate 2 - Nash 28 D
B6453 - Otto Wold, Klostergate 1 - Reo 31 D
B6601 - Håkon Hansen, Klostergata 5, Moss - Citroen 31 D
B6644 - Fru Anne Tollefsen, Kongensgt 11 - Buick 30 D
B6796 - Johan Sæby, Høiden, Rygge - Dodge 28 D

4 kommentarer:

 1. Har et bilde av bil (B7) i Storgaten ca 1922, vil gjerne legge ut det.

  SvarSlett
 2. Hei Robert!
  Så bra :D
  Finner jeg deg på Facebook?

  SvarSlett
  Svar
  1. Ja, jeg er på Facebook. Har nå lagt ut bildet på Facebookgruppen: Vintage A&B Norske kjøretøy.1919-1945

   Slett
  2. Mottatt, takker og bukker :)

   Slett