Da Ribbungene rømte over Jeløy

Birkebeinerne og ribbungene på Jeløy og i Moss

Forfattet av Arve Tomt Gundersen for Mossehistorien


    Illustrasjon: Ole Kjønsad
Et slag mellom birkebeinerne og de opprørske ribbungene fant sted på Jeløy i 1221. 

Håkon Håkonsson hadde et avgjørende sjøslag med ribbungene like utenfor Stalsberget på Jeløy. Ribbungene var et opprørsparti i Norge som var basert på restene etter baglerpartiet. Partiet ble stiftet i 1219 av Gudolf av Blakstad. De valgte Erling Steinveggs sønn Sigurd Ribbung til konge og vant en viss innflytelse på Østlandet under borgerkrigstiden. Sigurd Ribbung var derfor en rival av Håkon til kongetronen i Norge. 
Ribbungene hadde mye flaks de først årene og ble raskt store og mektige. En annen opprørsk bande, Slittungene var i konflikt med Birkebeinerne.
Birkebeinerne, som hadde valgt Håkon til konge i 1217 led nederlag og det at Ribbungene økte i størrelse gjorde at Håkon Håkonsen måtte foreta seg noe.

Han samlet en stor flåte og seilte sammen med hertug Skule oppover Oslofjorden. Flåten samlet seg utenfor Tønsberg og Håkon sendte ut speidere for å se etter Ribbungene. Speideren fant dem utenfor Jeløy hvor de hadde samlet sin flåte. Kong Håkon seilte så med sin flåte kamuflert med mindre båter i forkant og de store krigsskipene blandet i mellom. Ribbungene så ikke dette før det var for sent og seilte rett i fella. mannskapet prøvde å seile vekk, men de hadde mindre båter med kun en roer pr. åre. De store skipene til Håkon hadde to roere pr. åre. Dermed var beste og eneste løsning å komme seg i land. De rømte inn på Jeløy ved Stalsberget. Her rømte Ribbungene over øya med god god hjelp av bøndene.

Ribbungene i flukt: Tegning av Edmund Ree


Nede ved Værlesanden over til ladestedet Moss var det kun en liten bro over det bløte terrenget. Og ved flo og uvær lå det gjerne vann over sanden. Dette var lenge før det var aktuelt med en kanal som senere skulle skille Jeløy fra Moss. Ribbungene kom seg over broen og ødela den da de var på mossesiden. Kong Håkon valgte å ikke forfølge de flyktende ribbungene som kom seg videre ut på kongeveien til Oslo. Håkon var barnebarn av Kong Sverre. Og det var tydelig at i alle fall bøndene på Jeløy ikke støttet verken Sverre, hans ætt eller Birkebeinerne. Ribbungene ble til slutt nedkjempet av kong Håkon Håkonsson og birkebeinerne i 1227. 

   Ribbungene gikk i land ved Stalsberget og rømte over til Moss.

Kilder: Wikipedia, Historien om Norge.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar